Vyhľadavanie

Reklama

Reklama

Návody
Návody

V tejto rubrike sa pokúsim napísať stručne návod ako vložiť vozidlo do hry prípadne mapu. Ale aj ako si vytvoriť jednoducho autobus či trolejbus.

 

Ako vložiť do hry autobus alebo trolejbus ?

Zložku s celým autobusom či trolejbusom vložíte do priečinku Vozidlá. Potom ho musíte zapísať do súboru Zoznam.txt,
obr.č.1

 

ktorý sa nachádza v zložke Vozidlá. Zápis musí obsahovať presný názov modelu (podľa názvu priečinka modelu) , počet vozidiel v tom danom modely( koľko zložiek je s textúrami)
obr.č.3


Nakoniec sa zapíše celkový počet vozidiel v hre. Tento údaj sa nachádza hneď na začiatku v súbore Zoznam.txt
obr.č2

Názvy vo všetkých súboroch musia byť zhodné Potom už stačí spustiť hru. Názvy vozidiel nesmú obsahovať medzery.
obr.č4

Existuje ešte jeden trik ako vložiť vozidlo do hry bez toho ,že by ste museli niečo prepisovať. A to urobíte tak, že súbory modelu, ktorý chcete vložiť len prekopírujete do už existujúcej zložky iného modelu. A to nasledovne: Súbory Udaje.txt a skelet a skeletB len skopírujete. Textúry skopírujete do zložky kde mal pôvodný model textúry ale neprepisujete názov zložky. V súbore Udaje.txt musí sedieť len počet priečinkov daného modelu s pôvodným. Nemeniť model s jedným typom textúr za viac. Môže sa to ale treba potom dopísať to do Udaje.txt.

 Ako vložiť mapu ?

Vloženie inej mapy je dosť jednoduché. Stačí len skopírovať zložku Testovacie do zložky Mesta. To nahradí pôvodnú zložku s názvom Testovacie. Potom už len treba dať všetky objekty použité v mape do jednej zložky v hre. Nasledovne : V zložke Krajina je priečinok Objekty tam to dáte. A hotovo.

 Ako vložiť statický objekt do SimTr ?

Statický objekt vložíte do SimTr nasledovne : Zložku s objektom vložíte do priečinku hry s názvom "Objekty". Potom musíte zapísať názov objektu do súboru "modely.txt", ktorý sa nachádza v priečinku "Testovacie". Pozor treba dať pri písaní názvu objektu. Rozlišujú sa malé a veľké písmená atď. Medzery nesmie obsahovať !!! Názov musí byť presne rovnako napísaný ako je názov zložky daného objektu. Potom už len vložíte objekt do SimTr pomocou editora miest pre Simtr. Ako to urobiť je popísané v návode pre Editor uvedený nižšie.

 Ako vytvoriť autobus alebo trolejbus do Simtr ?

 Na vytvorenie autobusu alebo trolejbusu (ďalej len model )vám stačí použiť kresliaci program Windows-u Skicar. To je to najjednoduchšie. V ňom si nakreslíte jednotlivé pohľady modelu (ľavý, pravý bok, prednú a zadnú časť , strechu). Ak viete modelovať v 3D modelovacom programe napr3DS Max 8 alebo i inom môžete urobiť dokonalejší model. Treba len mať možnosť exportovať súbory vo formáte "X". Ako používať tieto programy tu nebudem písať to je už iná kapitola. Ako nastaviť svetla na modely? To sa robí v súbore udaje.txt. V ňom sa nastavujú súradnice x,y,z pre svetlá(obr.č4).

Označenie svetiel v hre :  
0- svetlá predné (biele)  
2- brzdové svetlá  
3 - svetlo pri cúvaní  
4,5 - smerovky doprava a doľava  
Tieto svetlá sa dajú ľubovoľne kombinovať (napr. 1 môže byť aj vpredu napr. je to na Ik280.87 ktorý je uverejnený v Simtr modeloch) Pozor však na ich počet. Najviac ich môže byť 20. Počet svetiel sa tiež zapisuje pred zoznam svetiel so súradnicami. (obr.č4) U kĺbových modelov sa to robí pre každú časť zvlášť ale súčet svetiel v jednotlivých častiach môže byť najviac 20.   Ako určiť pre program ,že ide o trolejbus alebo autobus a ako určiť či voz je sólo alebo kĺbový. Udáva sa to v súbore Udaje.txt Sú to hneď čísla v druhom riadku pod názvom modelu.(obrč.4) Prvé z nich určuje či ide o trolejbus alebo autobus a to nasledovne :  
0 - autobus     1 - trolejbus     2- trolejbus s pomocným dieselagregátom (tzv. duobus) v hre môžete jazdiť s trolejbusom aj tam kde nie sú troleje.  
Druhé z nich určuje či model bude kĺbový alebo sólo a to nasledovne :  
0 - sólo model   1 - kĺbový model

 Ako nastaviť v modely polohu náprav, šírku a dĺžku kĺbu a podobne ?

 

 Celé sa to dá nastaviť v súbore Udaje.txt. Na obrázku je znázornené červenými číslicami ktoré čísla to nastavujú.  
č.1- posunutie zberačov vo vodorovnej osi. Platí to len pre sólo vozidlá.  
č.2 - nastavuje polohu prednej nápravy.  
č.3 - posúva celú prednú časť u kĺbových vozidiel a u sólo vozidiel posunie celý voz. Zväčšovanie hodnoty posúva dopredu a zmenšovanie hodnoty posúva dozadu  
č.4 - nastavuje šírku kolies a kĺbu.( obe na rovnakú hodnotu) Pri sólo iba šírku kolies.  
č.5 -  nastavuje výšku kĺbu a pri trolejbusov aj výšku zberačov. Pri sólo iba výška zberačov.  
č.6 - nastavuje polohu vozidla do výšky nad vozovky. Pozor : pri kĺbovom vozidle zadná náprava pôjde hore s celým vozidlom. Ostatné nápravy zostanú na ceste iba skelet autobusu bude umiestnený vo väčšej výške. Pri sólo vozidle ostanú obe nápravy na vozovke.  
č.7 - nastavuje šírku náprav ale bez ohľadu na šírku kĺbu (nemá vplyv na šírku kĺbu). Pri zväčšovaní hodntoy sa šírka zmenšuje a pri zmenšovaní hodnoty sa šírka zväčšuje. Platí aj pre sólo vozidlá.  
č.8 - nastavuje dĺžku kĺbu , obe hodnoty musia byť rovnaké. - táto hodnota sa vyskytuje iba pri kĺbových vozidlách.  
č.9 - nastavuje umiestnenie zadnej nápravy (v B - vozni). - táto hodnota sa vyskytuje iba pri kĺbových vozidlách.

 Ako vložiť sneh do Simtr ?

 Chcete mať sneh vo vašej mape? Ale pritom keď vložíte textúru pre sneh tak máte iba časť mapy bielu ?

Môžete si  to vyriešiť tak, že si stiahnete súbor sneh.rar  a vložíte ho do mapy. Vloženie do mapy urobíte rovnako ako vloženie statického objektu do mapy v SimTr. (ako vložiť stat. objekt do Simtr popisujem v návode vyššie) Odporúčam umiestniť objekt zhruba do stredu vašej mapy.  
Súbor na stiahnutie (download) :sneh

Upozornenie : Objekt (veľký štvorec) je bielej farby a nedá sa zmeniť farba iba ak za použitia 3D modelovacieho programu. S textúrou to bolo vyskúšané ale je to príliš tmavé a neladí to( obrázok s tedomom)

 

Reklama:
 
Návod k editoru miest pre SimTr 2005

Všetky funkcie, ktoré je potrebné použiť pri vytvorení mapy do hry sa nachádzajú v hornom menu. V dolnom riadku vám zobrazuje počet použitých ciest, trolejov, kamier, statických objektov. Vľavo dole ukazuje polohu vášho kurzora v súradniciach x, y pomáha to pri orientácií v editore, keďže v editore nie je zoom.Čierný obdĺžnik predstavuje začiatočnú polohu vozidlá keď spustíte hru. Poloha sa udáva v súradniciach x, y Táto poloha je automatický predvolená na súradnice 0,0. Smer určuje natočenie vozidlá. Či ho chcete natočiť vodorovne alebo zvisle pre danú cestu kde bude začiatočný bod. Môže obsahovať aj znamienko "-". Napr. keď dáte hodnotu -1,55 vozdilo bude vo vodorovnej polohe smerom doprava. Ak dáte hodnotu + 1,55 bude vozidlo vodorovnej polohe smerom doľava. Automatický je predvolená poloha zvislá smerom nahor. V editore sa smer otočenia (doprava , doľava) neprejaví. Prejavuje sa len zmena polohy v súradniciach x, y. Toto sa nastavuje v menu "Mestá". Nachádza sa tam uloženie mapy a načítanie už existujúcej mapy.V rubrike "Zobrazenie a úpravy" sa nachádzajú nastavenia editoru. Ako je na obrázku dole vidieť môžete  si nastaviť automatické spojovanie bodov. To v praxi znamená , že nemusíte úplne presne hľadať prípojný bod ku ďalšej ceste prípadne trolejovému vedeniu. Pri určitej blízkosti vám to už automatický spojí(tolerancia bodov). Odporúčam  v tomto nastavení nič nemeniť.V menu "Cesty" sa nastavujú už konkrétne kadiaľ má viesť cesta pre vozidlo. V podmenu "Pridať úsek" máte na výber dve možností. Prvá "pomocou 2x2 bodov" slúži na vytváranie rovných úsekov ciest. Kurzorom si vyberiete začiatočný bod a ťaháte to až tam kde chcete aby daný úsek skončil. Potom sa vrátite k začiatočnému bodu cesty a vo vzdialenosti od zač. bodu ktorú si určite sami  zopakujete predchádzajúci krok. Musí to byť napravo alebo naľavo od začiatočného bodu cesty.( zjednodušene štyrikrát kliknete a máte úsek cesty)V žiadnom prípade nerobte ,že druhú krajnicu cesty začnete tam kde ste predchádzajúcu ukončili. Nevytvorí vám obdĺžnik a vtom prípade ani cestu v takom tvare ako by ste chceli. Druhá voľba " pomocou 4x2 bodov"pracuje na rovnakom princípe. Slúži však na vytvorenie zákrut alebo iných zakrivených častí mapy. Vytvoríte si rovnú čiernu čiaru ktorú potom môžete ľubovoľne kriviť. Opäť postup opakujte napravo alebo naľavo od zač. bodu. Podmenu "vymazať úseky" slúži na vymazanie daného úseku cesty. Posledná voľba "nastaviť textúry" slúži na nastavenie textúry. Po jej zvolení vám ľubovoľný úsek cesty vyznačí zelenou farbou a potom vám vyskočí okno kde pýta číslo textúry.
Pozor: Túto funkciu radšej nepoužívajte pretože vám potom nemusí fungovať mapa.Na vytváranie trolejového vedenia slúži ponuka "Troleje". Princíp vytvárania trolejov je úplne rovnaký ako pri vytváraní ciest. Takže popíšem poslednú možnosť. Ponuka "Nastaviť výhybku" slúži na nastavenie výhybiek troleji. Po zvolení tejto ponuky vám zelenou farbou vyznačí hlavný úsek trolej. vedenia a červenou vedľajší.  Potom vám vyskočí okno ako je na prvom obrázku dole. Možnosť "odberom prúdu" je ak pri križovatke výrazne spomalíte pôjdete vedľajším okruhom a ak pôjde s trolejbusom nie príliš pomaly ( alebo bude vysoká rýchlosť) prejdete križovatkou hlavným úsekom. Pri tejto možnosti nemusíte už nič viac nastavovať - je to jednoduchší spôsob. Pri možnosti " rádiovým signálom" treba určiť písmenami hlavný úsek a vedľajšie úseky. Keď zvolíte túto možnosť nabehne vám druhé okno ktoré je zobrazené v druhom obrázku dole. V hre potom podľa nastavenia stlačíte príslušné písmeno. Šípky si zvoľte podľa smeru úseku. ( čiže ak pri hlavnom úseku má odbočiť doľava tak šípka nech ukazuje vľavo) Tu len pripomeniem ,že ak nenastavíte výhybky mapa bude fungovať iba bude musieť ručne prehadzovať zberače na trolejbuse. V prípade, že to urobíte zlé nebude fungovať správne výhybkový systém ale mapa bude fungovať.

Zastávky sa vytvárajú jednoducho. Kliknete na možnosť "Zastávky" a potom už len kurzorom určite kde presne chcete umiestniť danú zastávku. Smer otočenia určuje čiara ktorá sa vám zobrazí. Celé to pripomína šípku ( krúžok a čiara) Ako to nastaviť aby bola zastávka vložená správnym smerom je zobrazené na obrázku (druhý dole).Potom vám vyskočí okno (obrázok dolu) kde treba uviesť názov zastávky. Otočenie označníka sa robí myšou keď kliknete na miesto kde chcete aby bola zastávka a pohybom myši sa mení natočenie. Charakter zastávky si už vyberiete ľubovoľný. Možno je dobré označiť prvú a poslednú zastávku možnosťou nástupište a výstupište. Ale nemusí. Ak chcete vymazať zastávku treba na ňu kliknúť pravým tlačitkom myši.( do stredu oblúku) Potom vám naskočí okno ako pri vytvorení zastávky a vyberiete si možnosť vymazať zastávku. To isté urobíte ak len chcete niečo zmeniť na danej zastávke napr. názov alebo charakter zastávky.

Statické objekty sa vkladajú pomocou ponuky "Statické objekty". Princíp vloženia je rovnaký ako sa vkladajú zastávky. Pozor treba dať pri písaní ich názvu. Musí to byť úplne presne napísane ako je objekt zapísaný v zložke modely.txt.( veľké , malé písmena sa rozlišujú) Súbor modely.txt sa nachádza v zložke Testovacie ( nie v editore).Ostatné parametre sa nastavia automatický. Netreba ich nastavovať nastavia sa pri vašom klike na miesto kde chcete umiestniť objekt.Vymazanie statického objektu sa robí rovnakým spôsobom ako vymazanie zastávky. Kliknete na objekt ktorý chcete vymazať zobrazí sa vám okno ako pri vytvorení objektu a vyberiete si možnosť vymazať. 

Ponuka "Kamery" slúži na vytvorenie kamier v mape. Táto možnosť nie je povinná. O aké kamery ide ? Tieto kamery sú jednou z variant pohľadu v hre. V Simtr to vyzerá ako keby vaše vozidlo ste sledovali z okna bytovky( druhý obrázok dolu). Na obrázku dole je znázornené umiestnenie kamery. Vytvorenie týchto pohľadov je  ľubovoľné. Stačí len kliknúť na možnosť "Kamery" a kurzorom len kliknúť na miesto kde ju chcete umiestniť. Len ich nedávajte blízko seba radšej ich rozmiestnite vo väčších vzdialenostiach.( na obrázku to len kvôli predstave ale ináč to rozmiestnenie nie je dobré). Vymazanie kamery sa robí pravým tlačidlo myši. Klinete pravým tlačidlom myši na kameru, ktorú chcete vymazať a editor ju vám vymaže.Posledná ponuka "Posúvanie bodov" slúži na vlastne vytvarovanie ciest alebo trolejového vedenie v prípade ,že ide o netradičný tvar. Použitie je jednoduché. Kliknete v hornom menu na túto možnosť. Zobrazí sa vám kurzor v tvare šípky ( klasika OS Windows) potom už len kliknete na nejaký bod cesty ( štvorček) a ťaháte podľa vlastnej potreby. Počas tejto operácie treba držať ľavé tlačidlo myši. Na obrázku je znázornená cesta pred a po použití tejto funkcie.Keď si začnete vytvárať vlastnú mapu odporúčam nezačínať úplne od nuly ale dať si načítať pôvodnú mapu. Z nej si vymažte všetky zastávky troleje objekty. Cesty si vymažte tiež všetky až na jeden úsek, od ktorého začnete stavať. Potom už môžete ľubovoľne pokračovať v stavaní vlastnej mapy. Ak chcete si spustiť mapu aby ste si ju odskúšali musí obsahovať cesty , zastávky príp. troleje. Statické objekty nemusí ale nie je to na škodu pokiaľ bude ich obsahovať. Ináč vám sa nemusí spustiť. Len pripomeniem ,že editor nie je dokončený ( funkčný je) preto nemusí všetko fungovať tak ako by malo

Reklama:
 


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk